التصرف علی حالات الکلمه
28 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
تجزيه و تركيب سوره جمعه