التصرف علی حالات الکلمه
51 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
تجزيه و تركيب سوره جمعه